Ana Sayfa Gündem 7 Mart 2021 29 Görüntüleme

Aile Sağlığı Çalışanlarının İşe Alınmasında Aile Hekimleri Belirleyici Rol Oynayacak (Özel Haber)

Mahkeme, Aile Sağlığı Merkezlerinde görevli Aile Sağlığı çalışanlarının yeni sözleşme imzalama aşamasında Aile Hekimlerinin belirleyici rol oynayacağına hükmetti.

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, “Aile hekimliği birimleri aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarından oluşmaktadır. Sağlıklı nesillerin yetişmesinde önemli role sahip olan aile hekimliği sisteminin sorunsuz şekilde devam edebilmesi için uyum içerisinde çalışabilmenin önemi tartışmasızdır. Fakat maalesef bazen anlaşmazlıklar ileri boyuta taşınmakta ve artık uyum içinde çalışmanın mümkün olmadığı hale gelmektedir. Bu durumda nasıl bir yol izleneceği konusunda mevzuatta net bir hüküm olmadığından sistem tıkanma noktasına gelmekteydi. Hatta bazı idarecilerin bu durumu aile hekimlerine karşı kullandıklarına bile üzülerek şahit olduğumuz durumlar yaşandı. Bu belirsizliği ortadan kaldırmak adına AHEF tarafından birçok dava açıldı ve nihayet emsal karar niteliği taşıyan yüksek mahkeme kararı ile durum netleşti. Danıştay ‘‘yeni sözleşme imzalama aşamasında aile hekiminin tercihinin belirleyici rol oynayacağışeklinde karar veren il idare mahkemesinin ve bu kararı uygun bulan bölge idare mahkemesinin kararının onanmasına karar vererek son noktayı koymuştur” ifadelerine yer verildi.

3 Ay İçerisinde ASE Bulunamazsa VAlilik İsim Belirleyecek

Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamada, “Yargı sürecinde İl İdare Mahkemesi,‘‘aile hekimliği bünyesinde çalısan aile hekimi, aile sağlığı çalısanı ve diğer personelin birlikte bir ekip oluşturdukları ve verilecek aile hekimliği hizmetinin de ekip anlayışı çerçevesinde sunulması gerektiği, yeni sözleşme imzalama aşamasında aile hekiminin tercihinin belirleyici rol oynayacağı, ancak üç ay içerisinde aile hekiminin, sözleşme imzalayacak bir aile sağlığı çalışanı bulamaması durumunda aile hekiminin talebi üzerine Valiliğin re’sen belirleyeceği ebe, hemşire, sağlık memurları ile o pozisyon için sözleşme imzalayabilecekleri, somut olayda ise davacının Valilikten bu yönde talebi olmadığı gibi aksine uyuşmazlığa konu personel ile çalışmamak yönünde iradesini ortaya koyduğu ve davacının herhangi bir personel ile sözleşme imzalamaya zorlanmasının hukuken mümkün olmaması karşısında davacının mevcut aile sağlığı çalışanı ile sözleşme yenilenmemesi yönündeki talebinin reddine ilişkin dava  konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır.’’ şeklinde karar vermiştir. Bölge İdare Mahkemesi kararının İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 3. İdare Dava Dairesi’nin 20/11/2019 günlü, E:2019/795, K:2019/851sayılı kararında; istinaf başvurusuna konu İdare Mahkemesi kararının hukuka ve usule uygun olduğu belirtilerek, istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir” denildi. (BSHA – Bilim ve Sağlık Haber Ajansı)

Kaynak: BSHA Ajans

Yorumlar

escort ankara

Tema Tasarım | Osgaka.com